Reakcia Albatros Media na situáciu na Ukrajine


Európa aj celý svet čelia bezprecedentnej humanitárnej kríze, ktorú spôsobil vpád ruských vojsk na území Ukrajiny. Vydavateľský dom Albatros Media aj jeho majitelia veria, že prostredníctvom jednotného postoja, láskavosti a konkrétne cielenej pomoci dokážeme tieto zložité časy prekonať.

Aby sme pomohli ukrajinským občanom v núdzi, rozhodli sme sa urobiť tieto kroky:

1. Priama finančná podpora. Celkom darujeme 6 miliónov Kč: polovicu z toho Albatros Media, polovicu majitelia. 1 milión Kč z tejto sumy darujeme Nadácii Albatros a 5 miliónov Kč rozdelíme organizáciám, ktoré sa situáciou na Ukrajine zaoberajú: v Českej republike Člověku v tísni, Organizácii pre pomoc utečencom a Ukrajinskej ambasáde, v Slovenskej republike Človeku v ohrození.

2. Do utečeneckých centier a táborov darujeme detské knihy v ukrajinčine a ukrajinsko-české slovníky z nášho portfólia. Knihy vyrobíme a dodáme zadarmo v množstve podľa záujmu príslušných organizácií a podľa počtu prichádzajúcich utečencov.

3. Poľskému vydavateľovi, ktorý od nás pred časom licencoval poľsko-ukrajinský slovník, ponúkneme bezplatnú licenciu na jeho dotlač a šírenie v tlačenej aj elektronickej verzii v neobmedzenom množstve.

4. Za súčasnej situácie ďalej pozastavujeme všetky obchodné aktivity s ruskými a bieloruskými subjektmi, a to oboma smermi: do týchto krajín teraz nechceme ani predávať (licencie, koedície), ani z nich nakupovať (nové licencie). Tento krok robíme s ťažkým srdcom, pretože si uvedomujeme dôležitosť trvalej kultúrnej komunikácie. Knihy samozrejme za súčasnú situáciu nemôžu, Albatros Media však nemá záujem generovať akúkoľvek maržu na obchodovanie so zločinným režimom. Akýkoľvek obchod s ruským alebo bieloruským subjektom (aj súkromným) vo finále bohužiaľ prinesie príjem ruskému alebo bieloruskému štátu, napríklad vo forme odvedených daní. Za súčasnej situácie nechceme nič také dopustiť – a to aj za cenu obchodných strát.

Ďalší veľký objem pomoci potom realizujeme prostredníctvom Nadácie Albatros. Jej poslaním je pomáhať znevýhodneným deťom a mladým ľuďom dostať sa k vzdelaniu. Túto misiu smerom k utečencom z Ukrajiny budeme teraz intenzívne napĺňať. Rozširujeme preto spoluprácu s organizáciami, ktoré budú spolupracovať s rodinami utečencov, konkrétne s Platformou ranej starostlivosti, ktorá je spojená s organizáciami podporujúcimi rodiny s deťmi od narodenia do 8 rokov. Nadácia Albatros prispeje na dodatočnú podporu týchto organizácií minimálne ďalších 1,5 milióna Kč.

Albatros Media podporuje aj svojich zamestnancov, ktorí sa rozhodnú pomôcť jednotlivo. Veríme, že súčasnú krízu prekonáme a spoločne prispejeme k tomu, aby bola Európa čo najbezpečnejším miestom pre život pre všetkých jej obyvateľov.