Nemecko-slovenský / slovensko-nemecký slovník

slovník, gramatika, frázy


Olga Limburská, Eva Mrázkováakol

Slovník v plastovom obale sa stane ideálnym pomocníkom nielen pri učení, ale aj cestovaní.

Vyše 15 000 hesiel a fráz v každej časti. Tisíce slovných spojení, predložiek, príkladov. Aktuálna slovná zásoba. Gramatika, frázy, tabuľky symbolov a geografických názvov. Nový aj starý pravopis.
6,60 € Odporúčaná cena
Nedostupné