Dopravné značky pre žiakov a žiačky


Gabriela Dittelová

Vedia vaše deti, ktorá dopravná značka označuje priechod pre chodcov? Aké farby sú na značke daj prednosť v jazde? Naučte ich rozoznávať dopravné značky veselou a hravou formou a dajte im dobré základy na dopravnú výchovu. Maľovanky dopravných značiek sú v tejto knižke doplnené veršovanými riekankami.
2,99 € Odporúčaná cena
Nedostupné