Škola s prehľadom pre žiakov 2. stupňa a zodpovedajúcich ročníkov viacročných gymnázií je šikovným pomocníkom každého školáka. Praktický balíček obsahuje tabuľky s vybratým učivom z prírodovedných predmetov: z aritmetiky, algebry a geometrie, z fyziky, prírodopisu, chémie a zo zemepisu.
4,49 € Odporúčaná cena
Nedostupné