Tabuľky pre 5. – 9. triedu ZŠ humanitné


Iva Dostálová, Renáta Drábová, kolektív autorov, Zaspal Michal, Zubíková Zdeňka

Škola s prehľadom pre žiakov 2. stupňa a zodpovedajúcich ročníkov viacročných gymnázií je šikovným pomocníkom každého školáka. Praktický balíček obsahuje tabuľky s vybratým učivom z humanitných predmetov: zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického jazyka, dejepisu a náuky o spoločnosti.
4,49 € Odporúčaná cena
Nedostupné