Divotvorný roh


Zdokonaľte si znalosť nemeckého jazyka jednoduchou a prirodzenou cestou – čítaním.Dvojjazyčné spracovanie poviedok Gustava Meyrinka – na ľavej strane je pôvodný text a vpravo preklad do slovenčiny – uľahčuje prácu s knihou a odpadá tak zdĺhavé vyhľadávanie slovíčok v slovníku! Menej časté výrazy, ustálené frázy alebo slovné spojenia sú v pôvodnom aj preloženom texte zvýraznené.
3,99 € Odporúčaná cena
Nedostupné