Slepé mapy – Zemepis


Precvičte si zemepis! Pomocou slepých máp máte možnosť overiť si svoje geografické znalosti. V súbore nájdete 50 politických a fyzických máp – máp sveta, máp svetadielov aj máp Slovenskej republiky. Slepé mapy poskytujú široký priestor na riešenie rozmanitých úloh. Využijú ich nielen žiaci základných či stredných škôl, ale aj tí, ktorí si chcú preveriť svoje vedomosti.
3,99 € Odporúčaná cena
Nedostupné