Dopravná výchova 1 pre 1. stupeň ZŠ


Chcete, aby sa vaše dieťa vždy dostalo bezpečne do školy a späť? S lišiakom Fridolínom formou hry spozná základné dopravné značky a naučí sa bezpečne pohybovať v cestnej premávke. Súčasťou zošita je pexeso s dopravnými značkami.
4,99 € Odporúčaná cena
Nedostupné