Kde se schovávají pohádky?


Jan Vodňanský, Magdalena Reifová

Majda zpívá písničky a vypráví pohádky.

Majda zpívá písničky a vypráví pohádky.

Tomu byste nevěřili!

V každé básničce je schovaná písnička a v každé písničce je schovaná pohádka!

Byl jeden básník... Jan Vodňanský se jmenoval. A protože to byl básník, tak psal básničky.

Ty básničky měla ráda hudební skladatelka Hana Navarová a udělala z nich písničky.

To jsou ty, které vám zpívám.

A jak si je tak prozpěvuji, vyskočily na mě pohádky. Byly dobře schované, ale já je našla a poprosila kamarádku Sylvu Francovou, aby vám je nakreslila.

Všichni věříme, že se vám pohádky i písničky budou líbit!

Vaše Majda

Viac
11,99 € Odporúčaná cena
Nedostupné